dinsdag 18 februari 2014

Opdrachtstelling

CONTEXT

Dit jaar slaan Hachiko vzw en de opleiding industrieel ontwerpen (UGent) de handen in elkaar om nieuwe hulpmiddelen te ontwerpen voor cliënten met hulphonden.

De ontwerpstudenten zullen specifieke hulpmiddelen ontwerpen die hulphonden instaat stellen hun cliënt te helpen in een betekenisvolle activiteit. Hier voor zoeken we in de eerste plaats een aantal concrete vragen en gemotiveerde deelnemers Deze aanpak is uniek en komt tot stand door een intens co-creatie proces tussen de client, de nabije mantelzorgers en hulphond

Deze module maakt de brug tussen inclusive design en personalised manufacturing. Binnen de maatschappij heerst een grote behoefte aan ergonomisch  verantwoorde hulpmiddelen voor mensen met specifieke beperkingen. Alhoewel geen enkele persoon en geen enkele beperking dezelfde is, hebben deze unieke gebruikers toch slechts de keuze uit een klein aanbod van universele hulpmiddelen die geproduceerd worden volgens massaproductie standaarden. Nieuwe digitale prototyping technologieën en de rol van het internet creëren vandaag de dag nieuwe opportuniteiten voor deze niche markten. Ze openen de weg naar nieuwe open-source design scenario’s  waarin eindgebruikers instaat zijn om hulpmiddelen zelf op maat te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden.

In tegenstelling tot bestaande inclusieve ontwerpmethodieken vormen niet beperkingen maar juist vaardigheden de sleutel elementen om hulpmiddelen te adapteren aan persoonlijke betekenisvolle activiteiten.  Vanaf dag één worden er oplossingen gecreëerd aan de hand van fysieke prototypes. De confrontatie tussen de prototypes en de reële leefwereld van de client geven heel snel een pragmatisch beeld van wat kan, mag en bovenal betekenisvol is in de ogen van de client.  Enkele voor beelden zijn: de ijsjeshulp, de schommelzak, de prismabril,…

Meer info: http://designforeveryone.howest.be

OPDRACHT

Ontwerp een hulpmiddel op maat van de hulphond en eindgebruiker. Realiseer een functioneel werkend eindproduct in de aangepaste  materialen en een volwaardige, duurzame afwerking. Ontwerp het product zodat het in een kleine serie kan geproduceerd wordt.

Omdat het product perfect op maat wordt gemaakt volgens de heel speciale wensen en beperkingen van de eindgebruiker is het aangewezen om een specifieke methodologie te volgen waarbij de ontwikkeling diverse keren volgende stappen doorloopt:

1.            DESIGN // Ontwerp een nieuwe/verbeterd hulpmiddel rekening houdend met de wensen/beperkingen van de eindgebruiker en hulphond. Maak hierbij heel wat variaties. (user-product adapatation strategie)

2.            MAKE  // Werk het ontwerp uit en realiseer een prototype

3.            TEST // Voer directe testen uit a.d.h.v. het prototype met eindgebruiker/doelgroep  (Verwacht on verwacht)

Deze cyclus wordt meerdere malen doorlopen (minimum drie maal), waarna het eindproduct wordt gefabriceerd volgens de juiste afwerkingsgraad. Bij iedere stap is de ontwerpscope steeds nauwer en duidelijker afgebakend, en wordt het bijhorende prototype steeds realistischer en beter afgewerkt.

DUUR

12 weken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten